Our team, who we are?

About us


Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hơn 10 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Finos hỗ trợ tư vấn các dịch vụ đầu tư cá nhân chuyên biệt với tiêu chí:  Lấy bảo vệ tài sản làm ưu tiên, lấy quản trị rủi ro làm cốt lõi.

Đội ngũ FINOS


Đội ngũ chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm và trình độ cao của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả đầu tư luôn tốt.

.