We manage your clients' investments. You grow your business.

Đối tượng: Chuyên viên môi giới chứng khoán ở bất kỳ tổ chức nào, cộng tác viên hoặc người yêu thích chứng khoán.


Chúng tôi hiểu rằng, là một chuyên viên môi giới chứng khoán bạn phải đảm nhiều rất nhiều vai trò, như: người tư vấn, người bán hàng (Sale), hoặc còn phải làm những công việc marketing, tìm kiếm khách hàng, chốt sales, chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng vv...

Tất cả các công việc trên đều mang đến giá trị nhất định và Sales là công việc trực tiếp mang lại thu nhập cho bạn. Nhưng trong đó, công việc của một người tư vấn lại chiếm hầu hết thời gian và không mang lại nhiều doanh thu. Bởi lẽ, bạn phải bỏ nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin (research), phân tích doanh nghiệp vv..

Finos cho rằng, Công việc của một người tư vấn bao gồm:

1. Phân tích thị trường chung

2. Phân tích và lọc các cổ phiếu tiềm năng trong số hơn 7.000 cổ phiếu

3. Quan sát và khuyến nghị thời điểm mua và bán của từng cổ phiếu

4. Giúp khách hàng đánh giá và kiểm soát các loại rủi ro kịp thời.

Vì thế, hãy phát huy tối đa sự nghiệp của bạn bằng cách tập trung phát triển rộng hơn mối quan hệ khách hàng và trao cho chúng tôi nhiệm vụ của một người tư vấn.Dịch vụ Tư Vấn - Quản lý Danh mục Đầu tư 

dành cho các Môi giới

1. Chúng tôi sẽ tham vấn khách hàng của bạn về: kỳ vọng sinh lời, mức độ chấp nhận rủi ro, nhu cầu đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. 

Từ đó, chúng tôi sẽ tư vấn phù hợp với mong muốn của họ.

5. Đánh giá, phân tích thường xuyên để cập nhật thông tin cho bạn và khách hàng của bạn.

2. Một người quản lý có trách nhiệm và tận tâm sẽ làm việc với bạn và khách hàng của bạn.

6. Chúng tôi có thể đến gặp bạn và khách hàng của bạn để dễ dàng trao đổi trực tiếp.

3. Không ràng buộc bởi bất kỳ tổ chức nào

7. Quản trị rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

4. Với kinh nghiệm, chuyên môn, chúng tôi xây dựng danh mục đầu tư và quản lý danh mục 

8. Minh bạch về chi phí hoa hồng.

.